شرکای تحقیقاتی و تجاری

در این صفحه اطلاعات مربوط به شرکای تحقیقاتی و تجاری شرکت گراف قابل مشاهده است

مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری، نقش حلقه واسط بین سه بخش اصلی یعنی مراجع حاکمیتی، دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را در حوزه افتا برعهده دارد.
شرکت دانش بنیان گراف به عنوان شریک تحقیقاتی با این مرکز در حوزه شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری (APT) همکاری می‌کند.

آزمایشگاه آزمون و تأیید نرم‌افزار دانشگاه شهیدبهشتی، با هدف رشد صنعت آزمون نرم‌افزار و سایر حوزه‌‏های مرتبط با کیفیت نرم‌افزار در کشور، ایجاد شده است. با اتكاء به تجارب غنی و با ارزش حاصل از اجرای پروژه‏های عملی مختلف در زمینه آزمون نرم‏افزارهای مختلف در کشور، این آزمایشگاه تخصصی در حال حاضر از لحاظ كادر تخصصی، یكی از معتبرترین آزمایشگاه‌های مهندسی در زمینه آزمون نرم‌افزار در کشور محسوب می‌گردد. افراد کلیدی آزمایشگاه بالغ بر ۱۰ سال است که در زمینه آزمون و اشکال‌زدایی نرم‌افزار از تجربیات صنعتی و پژوهشی قابل توجه برخوردارند.
شرکت دانش بنیان گراف به عنوان شریک تجاری و تحقیقاتی در حوزه آزمون‌های امنیت نرم‌افزار با این آزمایشگاه همکاری می‌نماید.

تمایل به ایجاد همکاری تحقیقاتی و یا تجاری دارید؟

با ما تماس بگیرید