امنیت یکپارچه، نجات بخش در فضای سایبر

برای مقابله با تهدیدات پیشرفته سایبری، تنها راه موثر نظارت همه جانبه و یکپارچه بر منابع اطلاعاتی و زیرساختی است

راهکار های امنیتی

سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته
سامانه تحلیل فایل


هوش تهدیدات

ُThreat Intelligence

شرکت دانش بنیان گراف

خدمات امنیتی

آزمون نفوذ
Red Teaming
مشاوره امنیت اطلاعات
رسیدگی به رخداد و تهدیدات سایبری

آموزش

آگاهی رسانی امنیتی
آموزش تیم های عملیات امنیت

سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری

GRAPH ATD

سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری گراف، با استفاده از سنسورهای مختلف خود امکان شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری را فراهم می‌آورد.

شناسایی تهدیدات پیشرفته

شناسایی تهدیدات پیشرفته نیاز به دو عامل دارد.
۱- بستر جمع آوری و پردازشی اطلاعات
۲- دانش و تکنیک های شناسایی تهدیدات
این دو عامل در تولید سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته گراف در کنار هم قرار گرفته است

سنسورهای متنوع

سامانه Graph ATD دارای سنسورهای مختلف بوده و حملات و تهدیدات سایبری در حوزه های شبکه، وب، هاست (میزبان) و تهدیدات پیشرفته چندمرحله ای، پیچیده و بلندمدت را شناسایی می کند.

مشتریان

آیا فکر می‌کنید به زیرساخت شما حمله سایبری شده است!؟

با تیم رسیدگی به رخداد ما تماس بگیرید