fam-section-images

خدمات مشاوره امنیت گراف

گراف خدمات مشاوره خود را به صورت میز مشاوره و توسط گروهی از متخصصان ارائه می‌کند. افرادی که در میز مشاوره حاضر می‌شوند علاوه بر دارا بودن دانش کلی در حوزه‌های مختلف امنیت اطلاعات و ارتباطات، به صورت تخصصی در یک حوزه خاص از امنیت اطلاعات فعالیت نموده‌اند.

تخصص‌های قابل ارائه در میز مشاوره گراف

متخصص استاندارد‌ها و متدولوژی‌های امنیتی

متخصص ارزیابی‌های امنیتی و آزمون نفوذ

متخصص امنیت اطلاعات و ارتباطات زیرساخت

متخصص برگزاری و طراحی دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و ارتباطات

متخصص تهدیدات پیشرفته سایبری

متخصص امنیت برنامه‌های کاربردی تحت وب، رومیزی و موبایل

مشاوره تا حصول نتیجه

میز مشاوره، حلقه گمشده خدمات مشاوره در داخل کشور است؛ یک مشاور با پشتوانه ی یک تیم!

از موارد متمایز خدمات مشاوره گراف، ارائه مشاوره نتیجه‌محور است. در این نوع خدمات، تیم مشاوره گراف پس از ارائه راهکارها در حوزه مشاوره، تا نتیجه‌گیری نهایی و اجرای تصمیمات در کنار تیم مجری خواهد بود. در واقع این همراهی به صورت نظارت بر انجام مسئولیت‌ها تا حصول نتیجه مطلوب بوده و کارفرما در مسیر اجرا تنها نخواهد بود.

mdr-employee-image

هزینه خدمات مشاوره امنیت

هزینه خدمات مشاوره به دو صورت ساعتی و پروژه‌ای محاسبه می‌شود. ایراد روش اول آن است که با توجه به عدم حضور متخصصان میز مشاوره در محیط کارفرما،‌ ساعت‌هایی که در شرکت کار انجام شده برای کارفرما قابل بررسی نیست. در روش دوم کارفرما بدون توجه به ساعت انجام شده، صرفا حصول نتیجه و هدف مشخص شده را مدنظر قرار می‌دهد.

graph