fam-section-images

خدمات RedTeam گراف

ارزیابی امنیتی توسط تیم قرمز (Red Teaming) آزمون نفوذی است که به صورت متمرکز و با هدف دسترسی به داده/ماشین/دارایی حیاتی و مهم یک سازمان انجام می‌شود. در این مدل ارزیابی یافتن آسیب‌پذیری مهم نبوده و تیم به هر روش ممکن، تلاش می‌کند به زیرساخت سازمان نفوذ کند.

اهداف ارزیابی امنیتی به روش RedTeam

بررسی عملکرد تیم واکنش به تهدیدات پیشرفته

بررسی ضریب امنیت زیرساخت و صحت عملکرد قابلیت‌های امنیتی

اخذ دسترسی به اطلاعات/زیرساخت/برنامه‌های حیاتی و حساس سازمان‌ها

مزایای RedTeam نسبت به تست نفوذ (Pentest)

شکارچیان تهدیدات و کارشناسان فارنزیکس همواره فرض را بر این می‌گذارند که مهاجم از پیش به ساختار شبکه سازمان نفوذ کرده است. به همین دلیل شروع به جست‌وجو و بررسی رفتارهای غیرمعمولی می‌کنند که می‌توانند نشان‌دهنده‌ وجود فعالیت‌های مخرب باشند.

در شکار تهدیدات و فارنزیکس، این بررسی و جست‌وجو معمولا به یکی از روش‌های زیر انجام می‌شود:

شبیه سازی حملات پیشرفته (APT)

اطمینان از امنیت داده‌ها و سامانه‌های حیاتی

ارزیابی امنیتی کلیه مبادی ورودی زیرساخت

بررسی امنیت کاربران سازمان

بررسی امنیت کانال مکاتبات

mdr-employee-image

شرایط انجام خدمات RedTeam

در زمان تست تیم قرمز، تیم زیرساخت و امنیت سازمان از انجام تست بی‌اطلاع بوده و در صورتی که متوجه نفوذ شوند می‌بایستی مانند واکنش به تهدیدات واقعی، اقدام به جلوگیری از نفوذ نمایند. این خدمات صرفا با هماهنگی مدیران بالا دستی انجام می‌شود.

عدم آگاهی تیم های امنیت و زیرساخت

اطلاع مدیران بالا دستی

تعیین اهداف اصلی از انجام ارزیابی

عدم تعریف IP برای عبور از مکانیزم‌های امنیتی سازمان

mdr-employee-image

اهمیت خدمات RedTeam در بلوغ امنیتی سازمان

برای همگام شدن با تهدیدات دائما در حال تحول، تیم قرمز ابزار ارزشمندی برای سازمان‌ها برای ارزیابی و بهبود دفاع امنیت سایبری است. با شبیه‌سازی مهاجمان دنیای واقعی، تیم قرمز به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کرده و دفاع خود را قبل از وقوع یک حمله واقعی تقویت کنند. تیم قرمز ابزاری است در دست مدیران برای تخمین سطح مخاطرات و قدرت واکنش سازمان در زمان وقوع تهدیدات.

graph